Verificari PRAM

Ce este o verificare PRAM ?

Orice verificare PRAM constituie o obligatiune care trebuie respectata de orice institutie, firma sau companie in care exista instalatii electrice.

Obiectivul acestor verificari PRAM este constituit prin lege, avand ca rezultat asigurarea vietii si bunurilor omenesti din spatiile in care personalul are acces si foloseste aparatura electrica, echipamente sau sisteme electrice.

Pentru ca instalatiile electrice sunt supuse, in timp, deteriorarii sau avarierii acestora din cauza functionarii lor continue, instalarii lor gresite etc, orice echipament electric necesita sa fie inspectat cu regularitate.

Astfel de servicii sunt necesare si atunci cand sunt puse in functiune diferite echipamente electrice.

Serviciile de verificare de tip PRAM se vor face prin:

 • Măsurarea si verificarea prizei de pământ a instalaţiei electrice/paratrăsnetului(măsurarea rezistentei de dispersie a prizei de pământ);
 • Măsurarea si verificarea continuităţi centuri de împământare;
 • Măsurarea si verificarea continuităţi nulului de protecţie de la centura de împământarea la TEG (tablou electric general);
 • Măsurarea si verificarea continuităţi nulului de protecţie de la TEG la TED (tablou electric de distribuţie);
 • Măsurarea si verificarea continuităţi nulului de protecţie de la tablourile electrice la consumatori si prize;
 • Eliberare buletine PRAM (perioada de valabilitate de 12 luni);

Scopul verificarilor PRAM

Verificarile PRAM au ca scop:

 1. Prevenirea electrocutarii personalului care utilizeaza instalatia electrica si echipamentul de lucru;
 2. Prevenirea incendierii cladirii si distrugerii instalatiei electrice si electronice
 3. Verificarea nulului de protectie, pentru asigurarea legarii electrice a maselor echipamentelor, la sistemul de impamantare.

Procedura de verificare

 • verificarea vizuala;
 • incercarea;
 • Inregistrarea rezultatelor

Verificarea vizuala trebuie efectuatea in scopul de a consata ca:

 • Platbanda de impamantare este dimensionata corespunzator;
 • Nu sunt conexiuni desfacute si nici intreruperi;
 • Nici o parte a instalatiei nu este slabita de coroziune, in special la nivelul solului;
 • Toate conexiunile vizibile de legare la pamant sint intacte;
 • Legaturile electrice cu echipamentele electrice sunt ferme;
 • Piesele de separatie asigura continuitate electrica.

Incercarea consta in:

 • Verificarea de continuitate a conductoarelor de protectie
 • Masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant.

Inregistrarea rezultatelor:

Rezultatele verificarilor vizuale, rezultatele masuratorilor continuitatilor electrice ale tuturor conductoarelor de protectie si verificarile rezistentei de dispersie a prizelor de pamant, se inscriu in buletinele de verificari si masuratori electrice PRAM.

Se vor consemna neconformitatile constatate si se vor face recomandarile de rigoare.

SERTIM ELECTRIC este firma autorizata ANRE categoria B si oferim servicii de verificari PRAM pentru instalatii electrice pe baza carora emitem buletine PRAM.