Certificari

  • Atestat de tip B – proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru
    incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea
    nominală de 0,4 kV

 

  • Certificat SR EN ISO 9001:2008